Виплата одноразової грошової допомоги ветеранам. Коментар юриста

Щорічно до 5 травня ветерани отримують одноразову грошову допомогу (її виплату здійснюють до 30 вересня включно). Розмір такої допомоги встановлює Кабінет Міністрів України.

У 2020 році цей розмір визначили постановою КМУ від 19 лютого 2020 р. № 112, він складав від 570 грн до 4120 грн (залежно від пільгового статусу ветерана).

Конституційний Суд України вже не вперше робить висновок про неконституційність такого механізму та підтверджує право ветеранів на отримання грошової допомоги у розмірі, яка прив’язана до розміру мінімальної пенсії, встановленої на відповідний рік.

У своєму висновку Суд посилається на норму, зазначену в Законі України «Про статус ветеранів, гарантії їх правового захисту», яка існує з 1999 року. Якби діяв зазначений механізм, це дало б значне збільшення розміру виплати грошової допомоги до 5 травня. Щорічна разова допомога до 5 травня повинна була б виплачуватися:

  • для учасників бойових дій – у розмірі п’яти мінімальних пенсій за віком (станом на 2020 рік, ця сума становить 8190 грн);
  • для осіб з інвалідністю внаслідок війни – залежно від групи інвалідності – у розмірі від семи до десяти мінімальних пенсій за віком (на 2020 рік, це – від 11466 до 16380 грн);
  • для учасників війни та членів сімей загиблих – у розмірі трьох мінімальних пенсій за віком (4914 грн, відповідно).

Проте дію вище зазначеної норми у 2007 році було змінено Законом України «Про державний бюджет України на 2007 рік».

У рішенні N6-рп/2007 від 9 липня 2007 року КСУ зробив висновок, що «зупинення законом про Державний бюджет України дії інших законів України щодо надання пільг, компенсацій і гарантій, внесення змін до інших законів України, встановлення іншого (додаткового) правового регулювання відносин, ніж передбачено законами України, не відповідає ст. 1, 3, ч.2 ст. 6, ч.2 ст. 8, ч.2 ст.19, ст. 21, ст. 22, п. 1 ч. 2 ст. 92, ч.1, 2, 3 ст. 95 Конституції України. Таким чином, Верховна Рада України не повноважна при прийнятті закону про Державний бюджет України включати до нього положення про внесення змін до чинних законів України, зупиняти дію окремих законів України та/або будь-яким чином змінювати визначене іншими законами України правове регулювання суспільних відносин».

Отже, зменшення розміру допомоги до 5 травня було визнано неконституційним. Проте до 2020 року ситуація була незмінною. Ті ветерани, які вимагали виплати допомоги до 5 травня у розмірі, який передбачено законодавством з урахуванням рішень КСУ (у кратному розмірі мінімальних пенсій), змушені були захищати свої інтереси в судовому порядку.

У 2020 році КСУ знову змушений був повернутися до розгляду законодавства, що регулює виплату допомоги до 5 травня.

У своєму рішенні від 27 лютого 2020 року № 3-р/2020 КСУ вже не вперше вказав на спеціальний предмет регулювання Бюджетного кодексу України (так само як і Закону України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік). Було зроблено висновок, що окреме положення пункту 26 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України у частині, яка передбачає, що норми і положення статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування не відповідає Конституції України (є неконституційним).

Нагадаємо, що рішення КСУ є обов’язковими та не підлягають оскарженню.

Відповідно до ст. 152 Конституції України, «закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення».

Що робити, якщо ваші права щодо цієї виплати порушено, а орган соціального захисту населення чи військова частина (залежно від того, чи перебуваєте ви на військовій службі на день подання документів для здійснення виплати) відмовляють у здійсненні перерахунку суми з урахуванням кратності розміру мінімальних пенсій?

У такому разі потрібно забезпечити надання письмової відповіді на Ваш запит та звертатися до суду за захистом порушених прав. Виплата допомоги здійснюється до 30 вересня поточного року. Відповідно до Закону України «Про судовий збір», учасники бойових дій звільняються від сплати судового збору у справах, що стосуються захисту прав, пов’язаних з отриманим статусом.

Марія ЗВЯГІНЦЕВА,
юрист ГО «Юридична сотня»