КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 28 березня 2018 р. № 214

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 березня 2018 р. № 214
Київ
Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у
бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей
Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України,
статті 481Житлового кодексу Української РСР Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на
території інших держав, а також членів їх сімей;
Порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на
території інших держав, а також членів їх сімей.

Прем’єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2018 р. № 214
ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації
за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових
діях на території інших держав, а також членів їх сімей
1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за
належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників
бойових дій на території інших держав, визначених в абзаці першому
пункту 1 статті 10 Закону України \»Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I—II групи з числа
учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з
перебуванням у таких державах, визначених пунктом 7 частини другої
статті 7 Закону України \»Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов (далі —
субвенція) і перебувають на обліку за місцем проживання відповідно до
Житлового кодексу Української РСР станом на 1 січня 2018 року.
2. Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

3. Розпорядниками субвенції є:

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних,
Київської міської держадміністрацій (далі — регіональні органи
соціального захисту населення);
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних,
районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчі органи міських,
районних у містах рад (далі — районні та міські органи соціального
захисту населення).
4. Субвенція спрямовується на виплату грошової компенсації за належні
для отримання жилі приміщення у прийнятих в експлуатацію житлових
будинках на первинному та вторинному ринку або на інвестування в об’єкти
житлового будівництва відповідно до Законів України \»Про інвестиційну
діяльність” та \»Про кооперацію” шляхом призначення і виплати грошової
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих
учасників бойових дій на території інших держав, визначених в абзаці
першому пункту 1 статті 10 Закону України \»Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I—II групи з
числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали
інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання,
пов’язаних з перебуванням у таких державах, визначених пунктом 7 частини
другої статті 7 Закону України \»Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов і
перебувають на обліку за місцем проживання відповідно до Житлового
кодексу Української РСР (далі — сім’ї загиблих та особи з інвалідністю
I—II груп із числа учасників бойових дій на території інших держав).

5. Розподіл коштів субвенції між обласними бюджетами і міським бюджетом
м. Києва проводиться головним розпорядником на підставі інформації
регіональних органів соціального захисту населення щодо потреби в
наданні грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення
станом на 1 березня поточного року за формою згідно з додатком, яка
подається до Мінсоцполітики.
6. Регіональні органи соціального захисту населення розподіляють кошти
субвенції між районними та міськими органами соціального захисту
населення пропорційно кількості сімей загиблих та осіб з інвалідністю
I—II груп із числа учасників бойових дій на території інших держав
відповідно до потреби в наданні грошової компенсації.

При розподілі субвенції регіональними органами соціального захисту
населення враховується обов’язкова виплата грошової компенсації на
одного отримувача у повному обсязі, визначеному пунктом 20 Порядку
виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення
для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території
інших держав, а також членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 214.

7. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку
перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний
вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і
Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами,
затвердженого Мінфіном.
8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах
Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням
бюджетних коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.
9. Казначейство подає щомісяця Мінфіну та Мінсоцполітики інформацію про
перераховані суми коштів у розрізі бюджетів областей, м. Києва, районів і
міст обласного значення та зведену інформацію в розрізі бюджетів
областей і міського бюджету м. Києва.

10. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами
Казначейства, за бюджетними зобов’язаннями минулих років проводиться в
установленому законодавством порядку.
11. Головний розпорядник субвенції подає Мінфіну щокварталу до 20 числа
місяця, що настає за звітним періодом, зведений звіт про використання
бюджетних коштів.
12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання
бюджетної програми та використання бюджетних коштів, а також контроль за
їх цільовим використанням здійснюється в установленому законодавством
порядку.

____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2018 р. № 214
ПОРЯДОК
виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових
діях на території інших держав, а також членів їх сімей
1. Цей Порядок визначає умови та механізм виплати грошової компенсації
за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників
бойових дій на території інших держав, визначених в абзаці першому
пункту 1 статті 10 Закону України \»Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I—II групи з числа
учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з
перебуванням у таких державах, визначених пунктом 7 частини другої
статті 7 Закону України \»Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов (далі –
грошова компенсація) і перебувають на обліку за місцем проживання
відповідно до Житлового кодексу Української РСР (далі — квартирний
облік) та на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб,
які мають право на пільги (далі — Реєстр).
2. Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку
мають члени сімей загиблих учасників бойових дій на території інших
держав, визначені в абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України
\»Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, які
перебувають на квартирному обліку (далі — сім’я загиблого), за
категоріями в такій черговості (за відсутності одержувачів попередньої
категорії):
1) категорія I — дружина (чоловік) і малолітні та неповнолітні діти
загиблого (в тому числі усиновлені), які проживають разом з матір’ю
(батьком); дружина (чоловік), якщо в загиблого немає дітей (в тому числі
усиновлених);
2) категорія II — малолітні та неповнолітні діти загиблого (в тому числі
усиновлені), які на день його смерті проживали окремо від матері
(батька), якщо загибла особа на день смерті була розлучена або не була
розлучена і дружина (чоловік) цієї особи не була (не був) позбавлена
(позбавлений) батьківських прав; малолітні та неповнолітні діти
загиблого;
3) категорія III — батьки загиблого;
4) категорія IV — повнолітні діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;
5) категорія V — повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства, які мають свої сім’ї;
6) категорія VI — повнолітні діти, обоє батьків яких загинули або пропали безвісти;
7) категорія VII — дружина (чоловік) загиблої особи, яка (який) на
момент загибелі особи була позбавлена (був позбавлений) батьківських
прав щодо малолітніх та / або неповнолітніх дітей загиблого (в тому
числі усиновлених), або не була позбавлена (не був позбавлений)
батьківських прав, але малолітні та / або неповнолітні діти загиблого (в
тому числі усиновлені) проживають окремо від матері / батька.
3. Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку
мають особи з інвалідністю I—II групи, визначені пунктом 7 частини
другої статті 7 Закону України \»Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту”, інвалідність яких настала внаслідок поранення,
контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням в інших
державах, які перебувають на квартирному обліку (далі — особи з
інвалідністю).
4. Грошова компенсація членам сім’ї загиблого учасника бойових дій на
території інших держав або особам з інвалідністю виплачується у повному
обсязі в порядку черговості взяття на квартирний облік і з урахуванням
категорії отримувача грошової компенсації для членів сім’ї загиблого,
визначених пунктом 2 цього Порядку, за рахунок коштів субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за
належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників
бойових дій на території інших держав, визначених в абзаці першому
пункту 1 статті 10 Закону України \»Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю — групи з числа
учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з
перебуванням у таких державах, визначених пунктом 7 частини другої
статті 7 Закону України \»Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов.
5. За поданням структурних підрозділів з питань соціального захисту
населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, міських,
районних у містах рад за рішенням виконавчого комітету міської, районної
в місті (в разі її утворення) ради або за розпорядженням голови
районної, районної в м. Києві держадміністрації утворюються комісії щодо
розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю про виплату
грошової компенсації (далі — комісія).
До складу комісії входять представники виконавчих органів міських,
районних у містах (у разі їх утворення) рад, структурних підрозділів
районних, районних у м. Києві держадміністрацій з питань соціального
захисту населення, економіки, фінансів, квартирного обліку, капітального
будівництва, всеукраїнських громадських об’єднань ветеранів (за їх
згодою).
6. До повноважень комісії належить:
перевірка наявності в особи статусу члена сім’ї загиблого та статусу особи з інвалідністю;
визначення категорії особи як члена сім’ї загиблого;
перевірка складу сім’ї особи з інвалідністю;
перевірка наявності документів про взяття на квартирний облік членів сім’ї загиблого та особи з інвалідністю;
перевірка факту спільного або окремого проживання членів сім’ї загиблого, які мають право на грошову компенсацію;
прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової компенсації;
визначення розміру грошової компенсації;
перевірка наявності майнових прав на нерухоме майно членів сім’ї
загиблого та особи з інвалідністю, а також всіх членів родини, на яких
розраховується грошова компенсація, або відчуження такого майна протягом
попереднього року.
7. Заява про призначення грошової компенсації подається членом сім’ї
загиблого, особою з інвалідністю (далі — заявник) або його (її) законним
представником чи уповноваженою особою до органу соціального захисту
населення за місцем перебування на квартирному обліку (далі — орган
соціального захисту населення) особисто.
8. До заяви додаються копії:
1) документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів
законним представником чи уповноваженою особою — документа, що посвідчує
особу того, від чийого імені подається заява, а також документа, яким
надано повноваження законному представникові чи уповноваженій особі
представляти члена сім’ї загиблого або особу з інвалідністю, оформленого
відповідно до законодавства;
2) посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови
Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 \»Про порядок
видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни” (ЗП України, 1994
р., № 9, ст. 218), що підтверджує статус члена сім’ї загиблого або особи
з інвалідністю;
3) для осіб, статус яким установлено відповідно до пункту 7 частини
другої статті 7  Закону України \»Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту” (далі — Закон), — довідки медико-соціальної
експертної комісії про групу та причину інвалідності;
4) постанови військово-лікарської комісії;
5) для членів сімей загиблих — виданої військовим комісаріатом довідки
про безпосередню участь загиблої (померлої) особи в бойових діях на
території інших держав, перелік яких визначено постановою Кабінету
Міністрів України від 8 лютого 1994 р. № 63 \»Про організаційні заходи
щодо застосування Закону України \»Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту”;
6) згоди (викладеної письмово у довільній формі) кожного із членів сім’ї
особи з інвалідністю (крім малолітніх (до 14 років) і неповнолітніх
(від 14 до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація, на включення їх у розрахунок грошової компенсації;
7) документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником і загиблим,
між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і загиблим, між особою з
інвалідністю і членами її сім’ї, на яких нараховується грошова
компенсація, та які разом з ними перебувають на квартирному обліку.
9. Вимога щодо обов’язкового перебування на квартирному обліку не
поширюється на малолітніх і неповнолітніх дітей, які є членами сім’ї
загиблого.
10. Орган соціального захисту населення протягом п’яти робочих днів з
дати прийняття заяви з усіма необхідними документами обстежує
матеріально-побутові умови заявника, про що складає акт за формою,
встановленою Мінсоцполітики.
11. Після складення акта обстеження матеріально-побутових умов заявника
орган соціального захисту населення не пізніше ніж через три робочі дні
(у випадку, визначеному в пункті 22 цього Порядку, — не пізніше ніж
через 10 робочих днів) вносить комісії подання про виплату грошової
компенсації.
12. Комісія протягом п’яти робочих днів з дня надходження подання
розглядає його по суті та в присутності заявника або його законного
представника чи уповноваженої особи приймає рішення про призначення або
про відмову в призначенні грошової компенсації.
13. За наявності письмового клопотання комісія може розглядати питання
щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації за
відсутності заявника або законного представника чи уповноваженої особи. У
разі відсутності такого клопотання та/або неявки зазначених осіб
розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання комісії.
14. У рішенні комісії зазначається:
1) прізвище, ім’я та по батькові заявника;
2) прізвище, ім’я та по батькові законного представника чи уповноваженої особи і документ, що підтверджує їх повноваження;
3) інформація про належність загиблого або особи з інвалідністю, статус
якій установлено відповідно до пункту 7 частини другої статті 7 Закону
України \»Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,
до осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях на території інших
держав, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 1994 р. № 63 \»Про організаційні заходи щодо застосування
Закону України \»Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”;
4) факт спільного або окремого проживання із заявником неповнолітніх і малолітніх дітей загиблого;
5) статус і категорія заявника;
6) прізвище, ім’я та по батькові кожного із членів сім’ї особи з
інвалідністю, на яких нараховується грошова компенсація, із зазначенням
родинного зв’язку із заявником відповідно до пункту 21 цього Порядку;
7) кількість членів сім’ї загиблого, віднесеного до однієї категорії, на
яких нараховується грошова компенсація, із зазначенням родинного
зв’язку із загиблим;
8) факт перебування заявника на квартирному обліку з урахуванням вимоги, зазначеної в пункті 9 цього Порядку;
9) інформація про те, що заявнику або членам його сім’ї вже надавалося
житло або виплачувалася грошова компенсація за рахунок бюджетних коштів.
15. Комісія приймає рішення про відмову в призначенні грошової допомоги заявнику з таких підстав:
1) загиблий не належав до осіб, статус яким установлено відповідно до
пунктів 2, 13—15 частини першої статті 6 Закону України \»Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
2) особа з інвалідністю не належить до осіб, які брали участь у бойових
діях на території інших держав, та одержала інвалідність внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, що пов’язані з
перебуванням у таких державах;
3) заявник не належить до членів сім’ї загиблого, визначених у пункті 1
статті 10 Закону України \»Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту”;
4) заявник не перебуває на квартирному обліку з урахуванням вимоги, визначеної у пункті 9 цього Порядку;
5) категорія заявника як члена сім’ї загиблого є нижчою, ніж категорія,
до якої належить інший член сім’ї загиблого, в разі одночасного подання
ними заяви про отримання грошової компенсації;
6) категорія заявника як члена сім’ї загиблого є нижчою, ніж категорія,
до якої належить інший член його сім’ї, який вже отримав житло або
грошову компенсацію, – до виплати грошової компенсації всім членам сімей
загиблих, які перебувають на обліку в Реєстрі та мають першочергове
право на таку виплату;
7) заявнику вже надавалося житло або вже виплачувалася грошова
компенсація як члену сім’ї загиблого та особі з інвалідністю I—II групи
із числа учасників бойових дій на території інших держав.
16. Члени сім’ї загиблого, яким було відмовлено в призначенні та виплаті
грошової компенсації згідно з підпунктами 6 і 7 пункту 15 цього
Порядку, мають право на отримання грошової компенсації після виплати
такої компенсації всім членам сімей загиблих, які перебувають на обліку в
Реєстрі та мають першочергове право на таку виплату.
17. У разі відмови в призначенні грошової компенсації комісія надсилає
заявнику копію відповідного рішення із зазначенням підстав для його
прийняття не пізніше ніж через три робочі дні з дати його прийняття.
18. Заявник має право оскаржити в суді рішення комісії про відмову в призначенні грошової компенсації.
19. У разі прийняття рішення про призначення заявнику грошової
компенсації комісія визначає її розмір виходячи з таких нормативів:
1) за нормою — 13,65 кв. метра жилої площі на кожного із членів сім’ї
загиблого, віднесеного до однієї категорії, з урахуванням загиблого,
якщо він перебував на квартирному обліку разом із членами своєї сім’ї;
2) за нормою — 13,65 кв. метра жилої площі на особу з інвалідністю та
кожного члена її сім’ї, зазначеного в абзаці п’ятому пункту 21 цього
Порядку;
3) за нормою — 35,22 кв. метра загальної площі на членів сім’ї
загиблого, які належать до однієї категорії, або на сім’ю особи з
інвалідністю;
4) додатково — 10 кв. метра жилої площі на кожного члена сім’ї заявника,
який є особою з інвалідністю або дитиною з інвалідністю (з урахуванням
заявника).
При цьому враховується опосередкована вартість спорудження 1 кв. метра
загальної площі житла в населеному пункті, в якому заявник перебуває на
квартирному обліку на день звернення за грошовою компенсацією, визначена
Мінрегіоном відповідно до Порядку визначення та застосування показників
опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України. У разі
зміни опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі
житла на день звернення заявника за грошовою компенсацією, визначеної
Мінрегіоном після розрахунку комісією розміру грошової компенсації, її
розмір підлягає перерахунку комісією без звернення заявника за умови, що
на день такої зміни грошову компенсацію не виплачено чи виплачено не в
повному обсязі.
Для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова опосередкована вартість
збільшується у 1,75 раза, для міст — обласних центрів, а також міст
обласного значення з населенням понад 300 тис. — у 1,5 раза, для міст
обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. — у
1,25 раза.
20. Розмір грошової компенсації розраховується за формулою:
ГК = (13,65 × Nс + 35,22 + (10 × Nп)) × Bг × Км + ПЗ,
де ГК – грошова компенсація;
Nс — кількість віднесених до однієї категорії членів сім’ї загиблого або
кількість членів сім’ї особи з інвалідністю, на яких розраховується
грошова компенсація;
Nп — кількість членів сім’ї заявника, які є особами з інвалідністю або
дітьми з інвалідністю і на яких розраховується грошова компенсація з
урахуванням додаткових 10 кв. метрів жилої площі на кожного (у тому
числі на заявника);
Вг — опосередкована вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла
для населеного пункту, в якому заявник перебуває на обліку як особа, що
потребує поліпшення житлових умов, на день звернення за грошовою
компенсацією;
Км — коефіцієнт збільшення опосередкованої вартості 1 кв. метра
загальної площі житла для міст, визначених в абзаці сьомому пункту 19
цього Порядку;
ПЗ — витрати (гривень), пов’язані з купівлею житла, оформленням права
власності на житло та сплатою передбачених законом податків і зборів
(обов’язкових платежів).
21. У разі прийняття рішення про призначення грошової компенсації особі з
інвалідністю комісія розраховує розмір такої компенсації на підставі:
1) рішення про взяття заявника на квартирний облік із зазначенням складу
членів його сім’ї, які разом із заявником перебувають на такому обліку;
2) рішення про взяття на квартирний облік члена сім’ї особи з
інвалідністю (крім малолітніх (до 14 років) і неповнолітніх (від 14 до
18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація;
3) письмової згоди (викладеної у довільній формі) кожного із членів
сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх (до 14 років) і
неповнолітніх (від 14 до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова
компенсація, щодо включення їх у розрахунок розміру грошової
компенсації.
При цьому в зазначений розрахунок включаються члени сім’ї особи з
інвалідністю, які перебувають на квартирному обліку, незалежно від того,
перебувають вони на такому обліку разом із особою з інвалідністю чи
окремо від неї, включаючи перебування на квартирному обліку особи з
інвалідністю та членів її сім’ї у різних населених пунктах.
До членів сім’ї особи з інвалідністю належать: дружина (чоловік), їх
малолітні (до 14 років) та неповнолітні (від 14 до 18 років) діти;
неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I
та II групи або особами з інвалідністю I групи; особа, яка проживає
разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за
нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у
шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або
піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з
ним.
22. Під час ухвалення рішення про призначення грошової компенсації
малолітнім чи неповнолітнім дітям загиблого, в тому числі усиновленим
ним, комісія може включити в розрахунок особу, з якою вони фактично
проживають, якщо ця особа є членом сім’ї загиблого і потребує поліпшення
житлових умов.
У такому разі рішення приймається комісією на підставі акта обстеження
матеріально-побутових умов, у якому зафіксовано факт спільного
проживання малолітніх чи неповнолітніх дітей загиблого, а також на
підставі рішення комісії у справах дітей, до якої звертався орган
соціального захисту населення, про засвідчення такого факту. При цьому,
якщо особою, з якою малолітні чи неповнолітні діти загиблого фактично
проживають, є дружина (чоловік) загиблого, факт позбавлення її (його)
батьківських прав до уваги не береться.
23. Комісія розраховує грошову компенсацію одночасно кільком членам
сім’ї загиблого, які потребують поліпшення житлових умов, належать до
однієї категорії і водночас не є членами однієї сім’ї згідно із Сімейним
кодексом України (розлучені батьки загиблого) з урахуванням норм —
35,22 кв. метра житлової площі на кожного члена сім’ї загиблого.
24. Комісія не пізніше ніж через три робочі дні з дати прийняття рішення
про призначення грошової компенсації надсилає копію рішення заявнику із
зазначенням розміру належної йому грошової компенсації, а також
структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласної,
Київської міської держадміністрації.
25. Заявник може оскаржити в суді рішення комісії щодо розміру призначеної йому грошової компенсації.
26. Після отримання копії рішення комісії про призначення грошової
компенсації заявник звертається до відділення публічного акціонерного
товариства \»Державний ощадний банк України” (далі — уповноважений банк)
із заявою про відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом
використання (далі — спеціальний рахунок). До заяви додається копія
рішення комісії про призначення грошової компенсації.
27. Після відкриття спеціального рахунка заявник повідомляє про його
реквізити органу соціального захисту населення, в якому він перебуває на
обліку в Реєстрі, шляхом надання копії договору про відкриття
спеціального рахунка в уповноваженому банку.
28. Орган соціального захисту населення після отримання від заявника
реквізитів його спеціального рахунка перераховує на нього кошти грошової
компенсації в сумі, визначеній у відповідному рішенні комісії, про що
повідомляє заявнику не пізніше ніж через три робочі дні з дати переказу
коштів грошової компенсації на його спеціальний рахунок.
29. Розмір отриманої грошової компенсації не враховується під час
обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що
надається відповідно до законодавства, а також не включається до
розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового
кодексу України.
30. Члени сім’ї загиблого та особи з інвалідністю протягом року з дня
зарахування коштів грошової компенсації на спеціальний рахунок в
уповноваженому банку самостійно використовують призначену їм грошову
компенсацію на придбання житла як у прийнятих в експлуатацію житлових
будинках на первинному або вторинному ринку, так і шляхом інвестування в
об’єкти житлового будівництва відповідно до Законів України \»Про
інвестиційну діяльність” і \»Про кооперацію” в будь-якому населеному
пункті на території України.
31. Для переказу коштів грошової компенсації із спеціального рахунка
заявник подає до уповноваженого банку заяву про переказ таких коштів на
придбання житла або на інвестування його будівництва, до якої
долучається платіжне доручення на переказ коштів на оплату за договором
купівлі-продажу житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на
первинному та вторинному ринках, у разі інвестування в об’єкти житлового
будівництва — інвестиційний договір відповідно до Закону України \»Про
інвестиційну діяльність” або договір купівлі-продажу майнових прав, або
договір про пайову участь, а також письмову згоду органу соціального
захисту населення на перерахування коштів із спеціального рахунка як
оплату за договором.
Якщо предметом договору є приватний будинок, кошти грошової компенсації
можуть спрямовуватися на придбання земельної ділянки, на якій
розміщується будинок, що зазначається у договорі.
32. Для отримання згоди на перерахування коштів грошової компенсації із
спеціального рахунка як оплату за договором заявник подає органу
соціального захисту населення один примірник договору, в якому
зазначається, що житло набувається у власність заявника.
33. У разі укладення інвестиційного договору, договору купівлі-продажу
майнових прав або договору про пайову участь у договорі передбачається
відповідальність забудовника або житлово-будівельного (житлового)
кооперативу за порушення строків введення в експлуатацію об’єкта
нерухомості та надання документів щодо права власності на житло заявника
після завершення будівництва.
34. Орган соціального захисту населення в разі відповідності умов
договору вимогам, установленим пунктами 32 та 33 цього Порядку, не
пізніше ніж через п’ять робочих днів надає заявникові письмову згоду на
перерахування коштів грошової компенсації із спеціального рахунка як
оплату за договором з визначенням суми, що підлягає перерахуванню, та
реквізитів рахунка для перерахування.
35. Орган соціального захисту населення дає згоду на переказ коштів
грошової компенсації із спеціального рахунка заявника на рахунок,
зазначений у договорі, за таких умов:
1) предметом договору є придбання у власність заявника житла, площа
якого є не меншою від такої, що буде підставою для зняття з квартирного
обліку;
2) ціна договору є меншою або дорівнює сумі коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку заявника;
3) власником (співвласником) житла згідно з укладеним договором є
малолітній або неповнолітній член сім’ї загиблого або повнолітня
недієздатна особа, від імені яких укладено договір і яким призначалася
грошова компенсація, в разі їх наявності;
4) строк виконання договору купівлі-продажу житла не перевищує двох
місяців, а строк виконання інвестиційного договору чи договору про
пайову участь не перевищує двох років з дня його укладення.
36. У разі виявлення порушення вимог, зазначених у пунктах 32 та 33,
підпунктах 1—4 пункту 35 цього Порядку, орган соціального захисту
населення письмово відмовляє заявнику в наданні згоди на переказ коштів
грошової компенсації за його заявою із зазначенням причин такої відмови.
37. Заявник має право повторно звернутися до органу соціального захисту
населення із заявою про переказ коштів грошової компенсації після
усунення причин відмови в переказі таких коштів згідно з договором або
оскаржити у суді відмову органу соціального захисту населення.
38. Якщо заявник протягом року з дня зарахування коштів грошової
компенсації на його спеціальний рахунок в уповноваженому банку не уклав
договір і не переказав кошти на придбання житла, уповноважений банк
самостійно повертає кошти із спеціального рахунка заявника на рахунок
органу соціального захисту населення.
39. Якщо ціна договору перевищує суму коштів грошової компенсації на
спеціальному рахунку заявника, уповноважений банк переказує кошти із
спеціального рахунка заявника за договором лише після надходження на
спеціальний рахунок заявника додаткових коштів у сумі, якої не вистачало
для його виконання.
40. Додаткові кошти можуть бути внесені на спеціальний рахунок заявника
за рахунок коштів місцевого бюджету, особистих коштів заявника, а також з
інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі благодійних
надходжень.
41. Кошти грошової компенсації можуть бути використані на відшкодування
витрат, пов’язаних з купівлею житла, оформленням права власності на
житло та сплатою передбачених законом податків і зборів, про що
обов’язково зазначається у договорі.
Забороняється використання коштів на оплату посередницьких послуг.
42. Уповноважений банк має право переказувати суму, визначену в
договорі, лише у повному обсязі та не має права переказувати суму
частинами, крім витрат, пов’язаних з купівлею житла, оформленням права
власності на житло та сплатою передбачених законом податків і зборів.
43. У разі укладення договору на суму, меншу від суми грошової
компенсації на спеціальному рахунку заявника, уповноважений банк не
пізніше ніж через три банківські дні після переказу коштів згідно з
договором повертає залишки коштів грошової компенсації на рахунок органу
соціального захисту населення.
44. Заявник не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати закінчення
строку дії договору подає до органу соціального захисту населення
інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про зареєстровані речові права на нерухоме майно (далі – інформаційна
довідка).
45. Після виплати заявнику грошової компенсації (перерахунку коштів
грошової компенсації на спеціальний рахунок заявника) орган соціального
захисту населення вносить інформацію про таку виплату до Реєстру та
інформує відповідні органи (в тому числі на території інших населених
пунктів) про необхідність зняття з квартирного обліку заявника та членів
його сім’ї, яких включено у розрахунок розміру грошової компенсації.
Право власності на нерухоме майно оформляється на заявника та членів
його сім’ї, на яких було розраховано розмір грошової компенсації.
46. У разі неподання заявником інформаційної довідки через 30
календарних днів після закінчення строку дії договору орган соціального
захисту населення має право вимагати від заявника повернення коштів
грошової компенсації до бюджету.
47. Кошти грошової компенсації повертаються у випадку, передбаченому
пунктом 46 цього Порядку, заявником добровільно або на підставі судового
рішення.
48. Після отримання інформаційної довідки структурний підрозділ з питань
соціального захисту населення районних, районних у м. Києві
держадміністрацій, виконавчі органи міських, районних у містах рад не
пізніше ніж через три робочі дні надсилає копію цієї довідки до
структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласної,
Київської міської держадміністрації.
Облік звернень заявників та інформації про використання ними грошової
компенсації проводиться за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
49. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення
обласних, Київської міської держадміністрацій подають щомісяця
Мінсоцполітики інформацію про житло, придбане членами сімей загиблих та
осіб з інвалідністю, за формою згідно з додатком