ЗАКОН УКРАЇНИ №1233 — VII

ЗАКОН УКРАЇНИ №1233 — VII.
ЗАКОН УКРАЇНИ
      Про внесення зміни до етапі 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» Верховна Рада України постановляє:

1.    Частину першу статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425; 1996 р., № 1, ст. 1; 2001 р., № 22, ст. 106; 2005 р., №4, ст. 98; 2006 р., № 14, ст. 116, № 33, ст. 281; 2007 р., № 22, ст. 295;-2013 р., № 38, ст. 499) доповнити пунктом 19 такого
змісту:
«19) військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територі¬альну цілісність України, а також брали участь в антитерористичній операції.
Перелік осіб, які є учасниками бойових дій та брали участь в антитерористичній операції, визначається Кабінетом Міністрів України».
2.    Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Виконуючий обов\’язки Президента України
 О. ТУРЧИНОВ.
м. Київ,
6 травня 2014 року. 
№1233 — VII.


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до етапі 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» Верховна Рада України постановляє:

1.    Внести до статті 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29,ст. 399; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267; 2006 р.№ ЗО, ст. 258; із змінами, внесеними Законом України від 27 березня 2014 року № 1169-\\/ІІ) такі зміни: 
        частину третю викласти в такій редакції: 
        «Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту виплата пенсій на час такої служби не припиняється. Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення. Якщо новий розмір пенсії цих осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували до повторного прийняття їх на службу, виплата їм пенсій здійснюється у розмірі, який вони отримували до призову або прийняття на службу у зв\’язку з мобілізацією, на особливий період»;
       після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
      «Зазначений у частині третій цієї статті по¬рядок збереження, нарахування та виплати пенсій поширюється на пенсіонерів з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, прийнятих на службу на посади начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ до підрозділів патрульної служби міліції особливого призначення».
    У зв\’язку з цим частину четверту вважати частиною п\’ятою.
    2.    Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Виконуючий обов\’язки Президента України
 О. ТУРЧИНОВ.
м. Київ, 
6 травня 2014 року.
№ 1243-VII.