ЗАКОН УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України \»Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей\»
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Закону України \»Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей\» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190 із наступними змінами) такі зміни:
1. Абзац другий пункту 1 статті 8 доповнити реченням такого змісту: \»Час проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України \»Про оборону України\», зараховується до їх вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України\».
2. Статтю 18 доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
\»6-1. Членам сімей військовослужбовців, які проходять військову службу в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України \»Про оборону України\», гарантується виплата грошового забезпечення цих військовослужбовців у разі неможливості ними його отримання під час участі у бойових діях та операціях. У такому разі виплата грошового забезпечення здійснюється членам сімей військовослужбовців, зазначеним у пункті 6 статті 9 цього Закону.
Порядок виплати грошового забезпечення зазначеним у цьому пункті членам сімей військовослужбовців визначається Міністерством оборони України, іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами, а також військовими формуваннями, правоохоронними і розвідувальними органами, в яких передбачено проходження військової служби військовослужбовцями\».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України    
П.ПОРОШЕНКО
м. Київ 
5 червня 2014 року 
№ 1316-VII