ЗАКОН УКРАЇНИ № 1538-VII

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 10 Закону України \»Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту\»


Верховна Рада України постановляє:

1. Пункт 1 статті 10 Закону України \»Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту\» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425; 1996 р., № 1, ст. 1; 2005 р., № 16, ст. 262) після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

\»сім’ї осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України\».

У зв’язку з цим абзаци четвертий — десятий вважати відповідно абзацами п’ятим — одинадцятим.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.


Президент України
П.ПОРОШЕНКО


м. Київ 
19 червня 2014 року 
№ 1538-VII